ฟิล์มป้องกัน

ออกจากข้อความของคุณ:

สอบถามข้อมูลในตอน
สอบถามข้อมูลในตอน