เทปการถ่ายโอน

ออกจากข้อความของคุณ:

สอบถามข้อมูลในตอน
สอบถามข้อมูลในตอน