Hiểu biết

  • Đâu là sức cạnh tranh của màng bảo vệ?

    Ngày nay, các màng bảo vệ cũng có thể được dán mắt vào tuân thủ. Thường có hai loại keo, độ bám dính của keo acrylic là mạnh mẽ, và silica gel có tốt Độ bền với nhiệt độ cao. Sự gia tăng đầu tiên của màng bảo vệ PE là ở Nhật Bản và châu Âu và Hoa Kỳ. Do mức độ thấp của sản xuất trước đó ở Trung Quốc, phần lớn…
    Đọc thêm
  • Dạy bạn làm thế nào để phân biệt phim điện chất lượng cao

    Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của màng tĩnh điện đã mang lại sức sống mới cho thị trường màng bảo vệ. Có dấu vết của bộ phim điện ở khắp mọi nơi. Có phim điện thoại di động, phim kính và kim loại phim trên thị trường. Hầu như tất cả các loại phim điện được mua. Sự xuất hiện của bộ phim điện đã dần dần thay thế bộ phim. Tại sao bộ phim cao su ...
    Đọc thêm
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP